LinkBone zarządzane przełączniki

• Analogowe i cyfrowye sygnały

• Automatyzacja testów i pomiarów

• Dedykowane dla Wideo i Audio

• Każda konfiguracja przełączników

Łatwe w obsłudze interfejsy

• Graficzny ekran dotykowy

• Konfiguracja przez WWW

• Sterowanie podczerwienią

• Tekstowy interfejs komend

LinkBone zawansowane rozwiązania

• Jeden lub dwa kanały na port

• Złącza portów BNC i XLR

• +/- 24V napięcie we/wy

• Do 1.5A obciążenia na kanał

• Od DC do 50Mhz pasma

• 50Ω impedancja linii

Automatyzacja testów i pomiarów

Rodzina zarządzalnych przełączników LinkBone została zaprojektowana z myślą o automatyzacji pomiarów oraz testów. Przełączniki LinkBone pozwalają na dwukierunkowe przełączanie sygnałów pomiędzy punktami końcowymi systemu pomiarowego. Pzykładową aplikacja z wykorzystaniem przełączników LinkBone jest oscyloskop wykonujący pomiary na zestawie analogowych i cyfrowych zródeł sygnałów. Każdy przełącznik jest kontrolowany indywidualnie za pomocą skryptu na komputerze PC.

Przełączniki LinkBone zostały zaprojektowane mając na uwadze jak najnizszą degradacje przełaczanych sygnałów. Wewnętrzne linie urządzenia posiadają precyzyjnie dopasowaną impedancje charakterystyczną. Życie wewnętrznych przełączników sygnałowych przekracza 100 000 000 cykli.

Przełączniki LinkBone są idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnych laboratoriów wykorzystujących automatyzacje pomiarów oraz testów.

Widok z frontu

Niska degradacja sygnału

The internal switching network was carefully designed for low signal distortion for DC to 50Mhz signals.
All switching network lines are bidirectional.

User configuration Web page

All LinkBone devices have easy to use visual Web interface making it possible to control the state of the device anywhere.

Preserves state after power off

The state of internal switches does not change after interruption or disconnection of power supply.

Sterowanie pilotem na podczerwień

Zdalna obsługa przez stronę WWW

Graficzny ekran dotykowy

Wewnętrzna topologia przełączników

Widok z tyłu

Warianty typów złącz

Pojedynczy BNC

Single line switch with gold plated BNC connectors is perfect solution for switching single ended signals.

Podwójny BNC

Dual line switch with gold plated BNC connectors is dedicated for applications where switching of two parallel lines is needed (e.g. stereo.  differential signals or two single ended lines).

XLR

XLR switch with gold plated connector contacts includes two signal and one common ground line. Can be used directly for audio or like Dual switch for routing two parallel signal lines.

Zastosowanie w laboratorium

The laboratory instruments can be expensive. Setting up a multiple test instruments at a single test place may not be optimal solution. LinkBone switches make sharing one instrument between different endpoints possible.

Key advantages

 • Bidirectional signal routing
 • For DC and high frequency signals up to 50Mhz
 • Accept voltages up to +/-24V with 1.5A load per channel
 • 50Ω channel impedance
 • Switching of very low signals
 • Ultra low signal degradation
 • 10/100 Ethernet and RS-232 interfaces
 • Includes RC5 code remote control
 • Controlled manually or remotely by PC
 • Mountable in 19″ rack system
 • Internal switches sustain state after power off

Dedykowane do przełączania prawie wszystkich elektrycznych sygnałów

Zastosowanie w aplikacjach Wideo i Audio

The LinkBone switches are perfect choice for video and audio applications.

 • Can switch signals between several sources and receivers
 • Dedicated for professional use in video and audio processing
 • Suitable for very low signal switching (e.g. microphones)
 • No signal degradation
 • Remote access via 10/100 Ethernet or Inferred remote control
 • Perfect for camera image switching
 • The internal switch configuration does not change after power off